Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

5 kiến thức phong thủy cơ bản môi giới bất động sản hiện tại nên biết

1. Xác định được hướng nhà, tâm nhà Xác định tâm nhà là bước rất quan trọng để “phân cung điểm hướng”, từ đó định ra các phương vị của ngôi nhà và bố trí các khu chức năng phù hợp. Tâm nhà được định nghĩa là một điểm mà tại đó các lực cân […]

Đề xuất Thủ tướng có gói tín dụng riêng cho người mua căn nhà đầu tiên

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, cứ sau mỗi 10 năm thì đa phần giới trẻ có thu nhập tăng lên khoảng gấp đôi. Do vậy, đầu tư cho giới trẻ gần như rất ít bị rủi ro. Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng về đề xuất các […]

5 kiến thức phong thủy cơ bản môi giới bất động sản hiện tại nên biết

1. Xác định được hướng nhà, tâm nhà Xác định tâm nhà là bước rất quan trọng để “phân cung điểm hướng”, từ đó định ra các phương vị của ngôi nhà và bố trí các khu chức năng phù hợp. Tâm nhà được định nghĩa là một điểm mà tại đó các lực cân […]

Đề xuất Thủ tướng có gói tín dụng riêng cho người mua căn nhà đầu tiên

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy, cứ sau mỗi 10 năm thì đa phần giới trẻ có thu nhập tăng lên khoảng gấp đôi. Do vậy, đầu tư cho giới trẻ gần như rất ít bị rủi ro. Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng về đề xuất các […]